Doprava

Příjezd na Praděd vždy směřujte na Parkoviště Hvězda, které se nachází mezi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou. Parkoviště Hvězda je také zastávkou autobusů od Olomouce, Jeseníku, Rýmařova a Bruntálu.

Nejbližší vlaková stanice je Vrbno pod Pradědem nebo Bruntál.

Přepravní – dopravní řád

Hotel a restaurace Praděd – vysílač zajišťuje pro své klienty parkování a dopravu.

Dopravu a parkování je nutno rezervovat již v objednávce a 2 – 3 dny před nástupem ubytování si domluvit se zaměstnanci hotelu čas příjezdu a dopravy.

Doprava a parkování se poskytuje za poplatek.

Dostupnost: Pro pěší – Záchytné parkoviště – parkoviště Hvězda – za poplatek, odtud denně od 7:00 do 17:00 jezdí kyvadlová doprava na Ovčárnu, (v opačném směru jezdí denně od 7:30 do 17:30) z Ovčárny na Praděd již nejezdí žádná doprava nutno jít pěšky nebo dopředu domluvit odvoz. (Odvoz z Ovčárny se zajišťuje pouze v zimních měsících)

Pro automobily – denně výjezd 00:00 – 24:00, sjezd 00:30 – 24:00 po celý rok, v letních měsících lze dle typu povolení vyjet až na Praděd, v zimních měsících pouze na Ovčárnu! (opravdu to nezkoušejte! V zimních měsících leží místy na vozovce až 2 m sněhu ujetého a upraveného sněžnou rolbou)

Doprava probíhá pouze v zimních měsících na trase Ovčárna – Praděd – Ovčárna v předem stanovených časech.

Přeprava je zajišťována prostřednictvím sněžného skútru se saněmi (max. kapacita 4 osoby a zavazadla) a sněžnou rolbou (max. kapacita 12 osob a zavazadla).

Minimální počet osob pro přepravu rolbou je 6 osob pro přepravu sněžným skútrem je minimální počet 2 osoby. Standardní časy přepravy při nástupu na ubytování jsou: 16:15, 18:15, jiné časy dle dohody. Rolba vždy čeká na všechny nahlášené hosty, kteří mají v daný čas přijet, proto pokud nestíháte výjezd volejte!

Standardní časy přepravy při ukončení ubytování jsou: 10:00, pokud není stanoveno jinak po domluvě se zaměstnanci hotelu. V jiných časech nemusí být přeprava poskytnuta, vlivem technických a organizačních důvodů

Cena za přepravu ubytované osoby je 150 Kč za cestu Ovčárna – Praděd nebo Praděd – Ovčárna

Dítě do 10 let včetně v doprovodu dospělé osoby je přepravováno zdarma.

Přepravovaná osoba je povinna dbát bezpečnostních pokynů, které před dopravou sdělí řidič vozidla, zejména držet se a sedět po celou dobu přepravy a umístit svá zavazadla tak aby neohrožovala ostatní přepravované osoby.

Za děti během přepravy odpovídá jejich doprovod.

Z bezpečnostních důvodů nelze zevnitř otevřít dveře rolby, ty obsluhuje řidič. Při vystupování a nastupování je nutné dbát zvýšené opatrnosti a bez výhrad plnit pokyny řidiče. Je přísně zakázáno nastupovat nebo nakládat zavazadla v nepřítomnosti řidiče.

Nástupní místo je standardně u parkoviště za Ovčárnou (u parkoviště kde parkujete své vozy), pokud není stanoveno jinak.

Cena za komerční přepravu neubytovaných osob po trase Ovčárna – Praděd, Praděd – Ovčárna je 200 Kč za osobu a jízdu. U větších skupin se cena stanovuje individuálně.

Pokud je přepravovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek a nebude skýtat záruku dodržování bezpečnosti při přepravě a nebude budit důvěru, může jí být přeprava odmítnuta.

Parkování

Parkování je umožněno na základě povolení k vjezdu a parkování, které je hostům zapůjčeno po dobu pobytu. Povolení je připraveno k vyzvednutí v den příjezdu na závoře na Hvězdě v čas stanovený ubytovacím řádem nebo v potvrzené rezervace. Povolení k výjezdu vydá obsluha závory na Hvězdě na základě nahlášení jména ubytovaného, spz vozidla  a názvu ubytovacího zařízení kde host bude ubytován.

Povolení musí být umístěno viditelně ve vozidle po celou dobu pobytu pod hrozbou sankce poskytovatele parkování.

Mezi Hvězdou a Ovčárnou funguje kyvadlový provoz řízený pracovníky SSMSK v pravidelných intervalech (v každou celou hodinu se vyjíždí a v každou půlhodinu se sjíždí)

Pokud není v potvrzení rezervace stanoveno jinak povelení k vjezdu je na závoře na Hvězdě připraveno ve 12:00 v den příjezdu, při ukončení pobytu je host povinen odevzdat povolení nejpozději v 15:45 v den odjezdu, pokud tak neučiní bude mu účtován poplatek ve výši 500 Kč.

Povolení k vjezdu se propůjčuje hostu pouze na délku pobytu, výdej a vrácení povolení je přesně evidován. Při ztrátě či zneužití povolení bude hostu naúčtována pokuta 3000 Kč

Při pohybu na trase Hvězda – Ovčárna – Praděd je nutno respektovat dopravní značení, pokynů obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti. Nacházíme se v CHKO Jeseníky a NPR Praděd což jsou chráněná území s velkou prioritou a návštěvností proto je potřeba počítat se zvýšeným pohybem chodců na cestě.

Maximální povolená rychlost je 40 km/h po celé trase Hvězda – Praděd. V zimních měsících je nutno respektovat značku zimní výbava a určitě doplnit výbavu vozu o sněhové řetězy.

Parkuje se pouze na místech k tomu určených dle druhu a typu povolení, nelze parkovat jinde pod hrozbou finančního postihu ze strany Policie ČR, správce komunikace nebo Ochrany přírody. Během pobytu by měl host využívat vozidlo jen v nutných případech z důvodu ochrany přírody a ovzduší.

Požadavky na dopravu a parkování uvádějte přímo do objednávky a nejpozději 2 – 3 dny před pobytem se informujte na aktuální stav.

V zimních měsících se parkuje u Hotelu Ovčárna nebo na točně autobusů (dle pokynů obsluhy parkoviště), v letních měsících se parkuje přímo u vysílače na Pradědu.

Zimní období: Host po příjezdu na parkoviště Ovčárna pokračuje dále až k hotelu Ovčárna, zastaví před závorou a zazvoní na zvonek RECEPCE po nahlášení jména mu bude umožněn vjezd a parkování

Pokud není v rezervaci dohodnuto jinak host po zaparkování jde na recepci zaplatit poplatek a nahlásit SPZ vozidla.

Letní období: Host vyjede až k vysílači na Pradědu a zaparkuje dle pokynů zaměstnanců hotelu.

Při pohybu na trase Hvězda – Ovčárna – Praděd je nutno respektovat dopravní značení, pokynů obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti. Nacházíme se v CHKO Jeseníky a NPR Praděd což jsou chráněná území s velkou prioritou a návštěvností proto je potřeba počítat se zvýšeným pohybem chodců na cestě.

Parkuje se pouze na místech k tomu určených dle druhu a typu povolení, nelze parkovat jinde bod hrozbou finančního postihu ze strany Policie ČR, správce komunikace nebo Ochrany přírody.

Hosté Hotelu Praděd – vysílač mohou parkovat pouze na Pradědu, nelze parkovat ani stát nikde jinde! Během pobytu by měl host využívat vozidlo jen v nutných případech z důvodu ochrany přírody a ovzduší.

Při ukončení pobytu je host povinen vrátit povolení k parkování v čase určeném v ubytovacím řadu nebo v potvrzení rezervace.

Informace o přepravě a parkování denně na tel.: 608863373 – p. Tomáš Hrazdil

Potvrzením rezervace host souhlasí s ubytovacím řádem a přepravními podmínkami.